Pravidla turnaje

 

Tato pravidla vycházejí z oficiálních pravidel futsalu, vydaných Komisí Futsalu FAČR v roce 2012 s některými odchylkami, popsanými níže. Kde není uvedeno jinak, platí ustanovení Pravidel futsalu FAČR.

Pravidlo 1 – Hřiště - velikost hřiště 40 x 20 m, postranní autové čáry jsou vyznačeny červenou čárou. Brankoviště - půlkruh o poloměru cca 6 m. Značka pokutového kopu na vrcholu brankoviště ve vzdálenosti 6 m. Branky 3 x 2 m házenkářský typ.

Pravidlo 2 – Míč velikost č. 4 se sníženým odskokem a gramáží.
Pravidlo 3 – Počet hráčů - každé družstvo má ve hře nejvýše 5 hráčů, z nichž jeden musí být brankář (4 + 1). Klesne-li počet hráčů na hrací ploše pod tři hráče jednoho týmu, rozhodčí ukončí zápas a výsledek je kontumován 3:0 v neprospěch provinivšího se mužstva. Střídání se provádí hokejovým způsobem, nejlépe v přerušené hře a nesmí narušit plynulost hry nebo poskytnout střídajícímu mužstvu výhodu. Střídání je prováděno pouze v zóně pro střídání (zóna široká 10 m, začínající ve vzdálenosti 5 m od středové čáry). Střídající hráč může vstoupit na plochu až v momentě, kdy střídaný hráč úplně hrací plochu opustí. Hráč z pole, který si mění místo s brankářem, tak musí učinit během přerušení hry. Hráč na postu brankáře musí mít odlišný dres jiné barvy než hráči obou týmů (např. rozlišovací dres jiné barvy). Za porušení jakéhokoliv pravidla o střídání bude provinivší se mužstvo potrestáno nepřímým kopem z místa přestupku, rozhodčí může aplikovat pravidlo o poskytnutí výhody.
Pravidlo 4 – Výstroj hráčů - mužstva musí být vybavené 1 sadou dresů, brankář musí být barevně odlišen od hráčů v poli. Organizátoři zajistí rozlišovací dresy. Hráči musí mít sálovou obuv se světlou podrážkou (non-marking) a chrániče holenní, které musí být zcela zakryty štulpnami.
Pravidlo 5 a 6 – Rozhodčí / Asistent rozhodčího - Utkání řídí jeden hlavní rozhodčí. Auty na straně laviček mohou po předchozí domluvě posoudit a hlásit rozhodčímu určení asistenti (trenéři nebo vedoucí družstev v prostorách laviček). V případech neshody při signalizaci přestupku mezi rozhodčím a asistentem, platí vždy rozhodnutí rozhodčího. Rozhodnutí rozhodčích o skutečnostech souvisejících s hrou jsou konečná vč. platnosti či neplatnosti branky a vč. konečného výsledku utkání.
Pravidlo 7 – Doba hry je 1 x 20 minut hrubého času, bez přestávky. V případě předpokládaného delšího přerušení hry (technická závada, zranění hráčů nebo jiné okolnosti), rozhodčí vydá pokyn časoměřiči o zastavení hrací doby. Po zvukovém signálu časomíry o ukončení utkání rozhodčí píšťalkou potvrdí konec utkání s výjimkou situace, kdy má být zahrán nebo opakován pokutový kop.
Pravidlo 8 – 11 – Zahájení a navazování hry, Míč ve hře, Dosažení branky, Ofsajd,  – viz. Pravidla futsalu FAČR
Pravidlo 12 – Přestupky a nesportovní chování – viz. Pravidla futsalu FAČR s následujícími výjimkami:
• Platí zákaz skluzů v blízkosti hráče - za skluz, při kterém hráč v poli zasáhne soupeře, následuje ihned vyloučení faulujícího hráče do konce utkání (bez oslabení mužstva) a přímý volný kop nebo pokutový kop. Skluz v blízkosti soupeře, při kterém nedošlo ke kontaktu s protihráčem je rovněž posouzen jako nebezpečná hra a tudíž přestupkem, za který se nařizuje nepřímý volný kop. Výjimkou je skluz brankáře při zákroku v pokutovém území – tuto situaci řeší rozhodčí individuálně - vždy platí, že skluz nesmí být veden přímo nohama proti hráči. Mimo pokutové území je brankář hráčem v poli a platí tedy pro jeho zákroky stejné posuzování jako pro ostatní hráče. Skluz, při kterém se hráč snaží zastavit míč jdoucí do autu nebo přes brankovou čáru a není v jeho bezprostředním okolí protihráč (tudíž nehrozí jeho zranění), není považován za přestupek ve smyslu tohoto pravidla. KOMENTÁŘ: pravidlo o zákazu skluzů bylo převzato z pravidel Školní futsalové ligy FAČR - tato varianta má primárně ochránit zdraví hráčů při hře v hale na tvrdém povrchu..
• Za zvláště hrubé porušení pravidel (např. surový a/nebo úmyslný faul, plivnutí, urážka rozhodčího či soupeře apod.) je hráč vyloučen do konce zápasu na jeho post může ihned nastoupit jiný hráč. Tresty se nepřenášejí do dalších utkání.
• Vzhledem k délce hrací doby akumulované fauly nejsou evidovány.
Pravidlo 13 a 14 – Volné kopy / Pokutové kopy – dle Pravidel futsalu
Pravidlo 15 – Autový výhoz. Auty se rozehrávají výhozem z postranní čáry v místě opuštění míče do zázemí. Hráči bránícího mužstva jsou nejméně 1 m od místa hodu. Rozehráno musí být do 5 vteřin od momentu, kdy je hráč připraven. V případě nedodržení tohoto pravidla následuje autový hod soupeře. V okamžiku rozehrávání exekutor autového hodu musí stát oběma nohama za postranní čarou.  V případě porušení pravidla následuje autový hod soupeře. Přímým hodem z autu, aniž by se dotknul jiný hráč, není možno dosáhnout branky a to ani vlastní.
Pravidlo 16 – Výhoz / rozehra brankáře – rozehra brankářem z vlastního pokutového území po autu i ze hry probíhá výhozem  rukou, výkopem ze země nebo vyjetím z pokutového území. Rozehra nesmí být v  žádném případě provedena výkopem z ruky a to ani halfvolejem. Míč po rozehře brankáře z pokutového území nesmí přejít polovinu hřiště, aniž by se dotknul země nebo se ho dotknul jakýkoliv jiný hráč. Výjimku tvoří situace, kdy brankář vyhazuje míč rukou ze hry, v tomto případě smí brankář míč rozehrát přes polovinu hřiště. Přímo z výhozu rukou po předchozím autu není možné  dosáhnutí branky a to ani vlastní (odlišně od situace, kdy brankář chytí míč ze hry a vhodí si ho do vlastní branky – v takovém případě branka platí). Brankář z pokutového území nesmí hrát přes polovinu i v případě, že dostal přihrávku od vlastního hráče (malá domů). V případě, kdy brankář vyjetím s míčem po autu nebo ze hry opustí pokutové území a stává se tak hráčem v poli, může míč kopem dostat za polovinu hřiště. Stejně tak pravidlo rozehry z pokutového území do poloviny hřiště není porušeno po zablokování střely brankářem ve vlastním pokutovém území, po kterém se míč odrazil za polovinu hřiště. V tomto případě nejde o rozehru brankáře ve smyslu tohoto pravidla. Porušení pravidla rozehry do poloviny hřiště, je potrestáno nepřímým kopem ze středového kruhu. V případě rozehry brankáře z autu musí soupeř zcela opustit pokutové území, atakovat poté v pokutovém území je povoleno, až když se uvnitř území dotkne míče brankář nebo některý brankářův spoluhráč. Malá domů do rukou brankáři není povolena, při porušení tohoto pravidla se kope nepřímý kop z hranice pokutového území (na kolmici z místa přestupku).      KOMENTÁŘ: pravidlo rozehry brankáře se dá zjednodušit takto: z pokutového území brankář rozehraje vždy do poloviny hřiště, vyjma výhozu rukou ze hry. V této situaci může brankář vyhodit rukou z pokutového území přes polovinu hřiště. Pokud je brankář mimo pokutové území, může hrát nohou přes polovinu hřiště.

Dále se neuplatňuje pravidlo,že po odehrání míče se na vlastní polovině hrací plochy opětovně dotkne míče poté, co mu ho úmyslně přihrál jeho spoluhráč, aniž by se mezitím míče dotkl protihráč a míč při tom neopustil vlastní polovinu.
Pravidlo 17 – Rohový kop. Hráči bránícího mužstva jsou vzdáleni nejméně 5 m na linii od značky rohového kopu. Rozehráno musí být do 5 vteřin od momentu, kdy je míč ve správném postavení a úplném klidu a hráč připraven. Od tohoto okamžiku rozhodčí dává signál počítáním na prstech zdvižené ruky. V případě nedodržení tohoto pravidla následuje rozehra brankáře soupeře.