Soupiska mužstva

06.11.2017 19:20

Soupiska se vyplní a odevzdá před prvním zápasem mužstva v soutěži. Doplňovat do počtu 16 se může průběžně. Hráči musí mít přiděleno během celého turnaje stejné číslo na dresu pro správnou evidenci do střelecké tabulky. Soupisky je nutno vyplnit 2x - jedna je pro organizační výbor a druhá slouží mužstvu ke kontrole čísel na jednotlivém turnaji. Případná změna musí být nahlášena před začátkem jednotlivého turnaje - odpovídá vedoucí mužstva.

Soupiska mužstva_TZL 2017-2018.xls (28160)